پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

انجمن مدیریت آموزشی ایران(IEEA) با مدیریت جناب آقای پرفسور بهرنگی به جمع حامیان و برگزار کنندگان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری فرانسه- پاریس پیوست.


حامیان