پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

                      کلینیک حقوقی ایران به جمع حامیان و برگزارکنندگان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت،حسابداری و اقتصاد فرانسه-پاریس پیوست

حامیان