پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

جناب آقای دکتر مسعود مصدق خواه از دانشگاه ایوان کی سمنان به جمع کمیته علمی  دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،مدیریت،اقتصاد و حسابدرای فرانسه- پاریس پیوست.


حامیان