پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران

انجمن اقتصاد انرژِی ایران به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی، مدیریت، اقتصاد و حسابداری فرانسه- پاریس پیوست.انجمن اقتصاد انرژی ایران در سال ١٣٧٣ بوسیله ١٥ نفر از کارشناسان انرژی و اقتصاد انرژی ایران پایه‌گذاری شد و پس از کسب موافقت از وزارت علوم- پژوهش و فناوری در اسفند سال ١٣٧٣ تحت شماره ٨٣٨٦ به عنوان انجمن عملی به ثبت رسید و فعالیت خود را رسماً آغاز نمود و هم‌اکنون از سوی این وزارتخانه به عنوان یکی از فعال‌ترین و برجسته‌ترین انجمن‌های علمی ایران شناخته شده ‌است.انجمن اقتصاد انرژی ایران عضو انجمن بین‌المللی اقتصاد انرژی (IAEE) می‌باشد و بنیادی غيردولتي و غیرانتفاعی است که در زمینه‌های علمی و پژوهشی و مشاوره‌اي فعالیت می‌کند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

حامیان