پوستر همایش
پوستر همایش
ثبت نام
زمان باقی مانده
زمان باقی مانده تا شروع کنفرانس
 • 00

  days

 • .
 • 00

  hours

 • :
 • 00

  minutes

 • :
 • 00

  seconds

ورود کاربران


                                                                                      


 شرایط داوری زودهنگام مقالات :

آن دسته از دانشجویان و پژوهشگرانی که نیازمنددریافت نتایج داوری مقالات ارسالی خود زودتر از آخرین زمان اعلام نتایج داوری مقالات می باشند، میتوانند هر چه سریعتر مقالات خود را به دبیرخانه ارسال نموده سپس ایمیلی با عنوان درخواست داوری زود هنگام، حاوی عنوان مقالات و کد رهگیری آن بهدبیرخانه کنفرانس ارسال و مقاله خود را سریعتر در مرحله داوری قرار دهند. برای افراد فوق الذکر نتایج داوری مقالات حداکثر تا 4 روز پس از ارسال مقالهاعلام خواهد گردید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


حامیان